Konfirmasjon er en milepæl i barnas oppvekst og dagen skal være minnerik. Jeg lager konfirmasjonshefter som inneholder hilsner, sanger, bilder etc og er for mange blitt en kjær minnebok å ta med videre. Heftene er blitt en stor suksess og som en rød tråd lager jeg også invitasjoner og takkekort i samme stil.

macer grafisk designer typograf